BrongerGea

Coaching

Coaching is een containerbegrip geworden.

Voor BrongerGea is coaching: Het realiseren van betere prestaties in de uitoefening van het beroep of de functie.

In overleg wordt vastgesteld welke aspecten van het functioneren verbetering behoeven. Daarna wordt doelgericht en trajectmatig aan de gewenste verbetering gewerkt.

Activiteiten: