BrongerGea

Supervisie

In supervisie gaat het om het persoonlijk (verder) leren van een beroep op basis van werkervaringen.

De krachtige werking van supervisie is bewezen voor:

Het leren in supervisie speelt zich af binnen diverse spanningsvelden: bijvoorbeeld spanningsvelden binnen de persoon (denken, voelen, willen, handelen), tussen de persoon en het beroep, tussen het beroep en wat een bepaalde werksituatie (functie) vraagt.

Reflecteren en zelfsturend leren zijn kernbegrippen bij supervisie. Gea Wagenmakers is geregistreerd supervisor.

Activiteiten: